KunstenHuis | Cultuur & Samenleving

Projectontwikkeling

We nodigen maatschappelijke organisaties en zorginstellingen uit contact met ons op te nemen met vragen tot het ontwikkelen van een project rondom een bepaald thema of probleem. Zo zijn in het verleden al diverse projecten ontstaan, zoals We ∞ Match en Kantel

De doelgroepen waar we mee werken zijn:

Mensen met een sociale en/of psychische kwetsbaarheid.
Mensen met een smalle beurs.

Ons doel is cultuurparticipatie en/of (re-) integratie in de samenleving. Kunst en cultuur wordt hierbij vooral ingezet als middel om mensen te activeren, maatschappelijke problemen op te vangen, om te denken en met een nieuwe aanpak te experimenteren.

Neem contact op!