Praktische informatie Muziek

Hier vindt u praktische informatie over muzieklessen, vakanties, algemene voorwaarden.

Lesvormen

Voor zover mogelijk worden leerlingen direct bij aanmelding geplaatst. In die gevallen waarin de roosters van de docent(en) vol zitten, worden aspirantleerlingen op een wachtlijst geplaatst. De samenstelling van de lesgroep en de duur van de les is ter beoordeling van de docent. De docent zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met een evenwichtige samenstelling van de groepen en met mogelijkheden van de leerlingen.

Tarieven

Er zijn verschillende lesvormen voor de instrumentale lessen en zang: 20 minuten individueel en 30 minuten individueel. Duo- en triolessen zijn voor eerstejaars ook mogelijk.Voor leden van een muziekvereniging of koor (met een bestuur en statuten) uit de gemeente De Bilt of Zeist geldt een korting van €150,- op het volledige lesgeld van instrumentale en vocale lessen. De instrumentale of vocale les moet verband hebben met de activiteit binnen de vereniging/stichting. Het lidmaatschap kan gecontroleerd worden. Er zijn 36 lessen per jaar (tenzij anders vermeld). Daarnaast zijn er, voor zover passend in het rooster van de docent, maatwerkmogelijkheden, zoals bijv. de 6-urenkaart. In overleg met docent is de ingekochte tijd in te delen. Alle tarieven vindt u in de brochure Muziekschool de Bilt-Zeist 2017-2018Meer informatie over de 6-urenkaart vind je hier.

Lessen-informatie

– Start: De lessen starten allemaal in de week van 4 september.
– Annuleren: annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail. Of hier kosten aan verbonden zijn, hangt af van de datum van annulering. Zie voor verder uitleg onze algemene voorwaarden voor seizoen 2017/2018.
– Ziekte bij docent: wanneer een docent ziek is, laten we dit altijd zo tijdig mogelijk weten via e-mail of sms. Voor zover mogelijk wordt de les vervangen of ingehaald.
– Betalingen: vragen over een factuur ontvangen wij het liefst via e-mail: info@kunstenhuis.nl

Roosters

In de 1e week van september worden de roosters door de docenten gemaakt. Dan dient tevens een nieuwe lesovereenkomst te worden ondertekend.
De lesroosters worden in overleg tussen docent en leerlingen vastgesteld. In gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de leerlingen worden ingedeeld bij een andere docent.

Cursussen en ensembles

Naast (of in plaats van) de reguliere lessen zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan cursussen en/of aanvullende of verdiepende cursussen.

Vakanties

De muziekschool volgt zoveel mogelijk het rooster van het reguliere (basis)onderwijs. De week vóór Pasen wordt als toetsweek voor 3e, 6e en 9e jaars leerlingen tot 18 jaar ingeroosterd. In die week vervallen de reguliere lessen.

NB In de meivakantie is er een afwijkende regeling: de basisscholen hebben hiervoor niet een eensluidend rooster.

Zomervakantie 2017 10 juli t/m 20 augustus 2017
Herfstvakantie 16 oktober t/m 21 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 6 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 3 maart 2018
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2018
Hemelvaartsvakantie 10 mei t/m 12 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 25 augustus 2018
Op 2e Paasdag (2 april) en 2e Pinksterdag (21 mei) zijn er ook geen lessen

Studiedag docenten (op deze dag vervallen de reguliere lessen): dinsdag 14 november en woensdag 6 juni.
In de toetsweek (3 t.m 7 april) vervallen eveneens de reguliere lessen. In die week zijn er toetsen voor 1e, 3e en 6e jaars leerlingen.
Op studiedagen en in de toetsweek kunnen (in overleg met de docent) inhaallessen geven worden.

De laatste lesdag is in de week van 2 juli.
In de week van 9 juli kunnen er nog inhaallessen gegeven worden.

Instrumentenfonds

Bij de muziekschool zijn de meest gangbare transportabele instrumenten te huur.

Wil je in aanmerking komen voor een huurinstrument? Klik hier voor meer informatie

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden 2017/18.

Het team

Bekijk hier het team van Muziekschool De Bilt-Zeist

Voorspeelavonden

Kijk hier voor de lijst met voorspeelavonden van de Biltse Muziekschool