Praktische informatie

Brieven en Roosters

Hier vindt u gedurende het seizoen de informatiebrieven en roosters:
Informatiebrief september 2017 Theatermenu Bilthoven en Zeist – Rooster
Informatiebrief september 2017 Basisklassen Bilthoven – Roosters
Informatiebrief september 2017 Basisklassen Zeist – Roosters
Informatiebrief september 2017 Pre-productieklassen (theater, niet musical) Bilthoven en Zeist – Roosters
Informatiebrief september 2017 Productieklas 1 Bilthoven – Rooster
Informatiebrief september 2017 Pre- & Productieklas Musical Bilthoven – Roosters
Informatiebrief september 2017 Productieklas 2/3 Bilthoven – Rooster
Informatiebrief september 2017 Productieklassen Theater & Musical Zeist – Rooster Theater  –  Rooster Musical

Informatiebrief Talentprogramma oktober 2017

Informatiebrief Filmavond Harry Potter 18 november 2017

Informatiebrief Filmavond Abeltje 19 januari 2018 Zeist
Informatiebrief Filmavond Abeltje + kerstpresentatie MK1 + MK2 Zeist
Informatiebrief Filmavond Abeltje + kerstpresentatie MK3 Zeist

Informatiebrief Kerstpresentaties Musicalproductie Zeist

Informatiebrief workshop Camera acteren & Auditie training voor 14+ leerlingen

Voorstellingen en Presentaties

Data van presentaties  staan vermeld  in de roosters: Theatermenu Bilthoven en Zeist,  Pre-productieklassen Theater Bilthoven en Zeist.
Hier vindt u meer informatie over de voorstellingen van het huidige seizoen en van de afgelopen jaren.

Kledingvoorschriften

Hier vindt u de kledingvoorschriften voor alle cursussen.

Vakanties

Wij volgen het vakantierooster van Midden-Nederland. In de vakanties zijn er in principe geen lessen, behalve als dit anders vermeld staat in de roosters. Deze staan hierboven vermeld en worden meegegeven aan de leerlingen aan het begin van het seizoen. Let op: niet alle cursussen hebben exact hetzelfde rooster, dit i.v.m. bijvoorbeeld vervallende lessen op feestdagen/vakantiedagen die op andere momenten worden ingehaald om zo wel aan het voorgeschreven aantal lessen te voldoen.

Cursusinformatie

Start: De cursussen starten in de week van 11 september 2017, tenzij anders vermeld staat.

Proefles: zolang er plek is op een cursus kunt u altijd gratis en vrijblijvend een proefles volgen. Aanmelden hiervoor kan telefonisch via 030-6958393 of via mail info@kunstenhuis.nl ovv cursusnummer, naam en telefoonnummer.  Mocht u ervoor kiezen de hele cursus te volgen, dan brengen wij het aantal gevolgde lessen (inclusief de proefles) in rekening.

Later instromen: zolang er nog plek is bij een cursus, kunt u het gehele jaar instromen. Na de kerstvakantie kan er mogelijk een instroomstop zijn bij cursussen die toewerken naar een eindproductie.

Afmelden: kunt u of uw kind een keertje niet naar de les komen? Ga naar www.kunstenhuis.nl/afmelden en stuur een bericht naar de betreffende docent.

Annuleren: annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail. Of hier kosten aan verbonden zijn, hangt af van de datum van annulering. Zie voor verder uitleg onze algemene voorwaarden. Voor peuterdanscursussen geldt dat er gedurende het hele jaar kosteloos geanuleerd kan worden, tegen betaling van de gevolgde lessen.

Aantal lessen: De cursussen bestaan uit 32 lessen, uitgezonderd de pre-productieklassen theater, Community Art en korte cursussen.

Ziekte van docent: wanneer een docent ziek is, laten we dit altijd zo tijdig mogelijk weten via e-mail of sms. Indien mogelijk zullen wij voor vervanging zorgen, als dat niet lukt, wordt deze les op een later moment ingehaald.

Betalingen: vragen over een factuur ontvangen wij het liefst via e-mail: info@kunstenhuis.nl

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden voor seizoen 2017/2018.