Vrienden en sponsoren

Het KunstenHuis heeft regelmatig innovatieve kunstprojecten die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden. Daarnaast zijn wij altijd bezig onze organisatie te professionaliseren en te verbeteren om onze cursisten en theaterbezoekers nog beter te kunnen bedienen.

Stichting Vrienden van het KunstenHuis

Wil je het KunstenHuis ook steunen? Word dan Vriend!

Vriend word je door een bijdrage over te maken aan St. Vrienden van het KunstenHuis, rekeningnummer NL20 RABO 0395 2002 96 o.v.v. Vriend. Als Vriend houden we je op de hoogte van de gesteunde activiteiten door een nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we voor onze vrienden graag af en toe iets speciaals als dank voor hun steun.

Sponsoring

Bedrijven en organisaties die ons willen sponsoren, kunnen uiteraard ook Vriend worden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek. Samen ontdekken we wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Wilt u sponsor worden? Neem dan contact met ons op via info@kunstenhuis.nl of bel 030-6958393 (maandag t/m vrijdag 10:00-16:00 u).

ANBI

Sinds juni 2020 is het KunstenHuis een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Stichting Vrienden van het KunstenHuis

Statutaire naam: Stichting Vrienden van het KunstenHuis
Statutaire zetel: Zeist
KVK nummer: 41184280
RSIN: 009538768

De stichting Vrienden van het KunstenHuis heeft ten doel het stimuleren van cultuureducatie en amateurkunst door middel van het verlenen van ondersteuning aan Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist en al hetgeen ermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Activiteiten zijn:

  • Fondsenwerving via onder andere het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten.
  • Het werven van vrienden-donateurs.
  • Het inzetten van netwerk contacten en het leggen van verbindingen voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het KunstenHuis is als volgt samengesteld:
Maaike Kramer, lid (onbezoldigd)
Irene Jongbloets, lid (onbezoldigd)
Ruut te Velthuis, lid (onbezoldigd)

Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist

Statutaire naam: Stichting Kunstenhuis De Bilt-Zeist
Statutaire zetel: Zeist
KVK nummer: 41177820
RSIN: 004699543

Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist wil cultuurparticipatie en cultuureducatie voor iedereen mogelijk maken, van jong tot oud, op alle niveaus. Het doel is om zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling van onze inwoners te stimuleren en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Hiermee dragen we bij aan: persoonlijke groei, culturele diversiteit, sociale samenhang, culturele activering en cultureel burgerschap in onze regio. Hierbij zijn we ook een actieve partner voor de gemeenten, het culturele veld en sociaal-maatschappelijke organisaties.

Activiteiten:

  • cursorisch onderwijs en lesprogramma‚Äôs op de eigen locaties in Zeist, Driebergen en De Bilt;
  • kunstonderwijs en projecten op scholen in de regio;
  • diverse activiteiten in de podia Poppodium De Peppel en Theater Het Lichtruim, zoals (semi)professionele theater-, dans- en filmvoorstellingen en concerten, amateurkunstproducties en exposities;
  • ondersteuning van amateurkunst in de breedste zin van het woord;
  • overige kunstzinnige activiteiten zoals kinderfeestjes, losse workshops en tentoonstellingen.

Het bestuur van de Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist bestaat uit:
Jo de Viet, voorzitter (onbezoldigd)
Bert Kamminga, penningmeester (onbezoldigd)
Marc Haaijer, secretaris (onbezoldigd)
Nicole Eggermont, lid (onbezoldigd)
Tijs Huisman, lid (onbezoldigd)
Leddy Valstar, lid (onbezoldigd)