fbpx

Het Steunpunt Mantelzorg Zeist gaat samen met Launch Your Future een veilige groep starten voor jonge mantelzorgers. Zo’n 8 tot 12 jonge mantelzorgers gaan dit najaar wekelijks aan de slag met een kunstvorm met als thema ‘Mantelzorg’ met een duidelijk einddoel in de vorm van een eindproject op trots op te zijn.

Informatiebijeenkomst

Op 12 juni van 15 uur tot 17.30 uur, is er in het kader van de week van de mantelzorg een speciale informatiebijeenkomst voor thuiswonende jonge mantelzorgers van 12 t/m 24 jaar. Er zijn workshops Urban Dance en Street Art. Deelname is gratis en de workshops verdeeld over 3 rondes duren iedere 30 minuten. Daarnaast is er muziek.

Let op:    Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Wil je meer weten of je opgeven?

Aanmelden via Steunpunt Mantelzorg Zeist is verplicht en kan hier heb je nog vragen neem dan contact op via info@mantelzorgzeist.nl of 030 – 692 53 19.

Jonge Mantelzorgers

In Nederland groeit ongeveer 1 op de 5 kinderen en jongeren op met een gezinslid dat chronisch ziek is, gehandicapt of verslaafd is. Met veel van deze jonge mantelzorgers (JMZ) gaat het goed. Tegelijkertijd hebben zij taken die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Zij hebben extra zorgtaken, maken zich zorgen of komen zelf zorg te kort, waardoor ze niet op een gezonde manier kunne opgroeien. Kinderen en jongeren herkennen zichzelf vaak niet in de term ‘mantelzorger’ en vinden het vaak lastig om over de eigen situatie te praten of om gebruik te maken van bestaande ondersteuningsmogelijkheden.

Kijk voor meer informatie over op launch-your-future.nl