KunstenHuis | De Bilt-Zeist

Kunst en cultuureducatie
op scholen in Gemeente De Bilt

Het KunstenHuis De Bilt-Zeist heeft veel ervaring met het organiseren van voorstellingen, lessenreeksen, workshops en projecten op het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in de regio.

Lessen en Workshops in De Bilt

Verdiepend Kunstprogramma i.s.m. Kunst Centraal

Het Kunstenhuis De Bilt-Zeist, Kunst Centraal en werkgroep KidS ontwikkelen vier verdiepende workshops voor basisscholen in De Bilt die passen bij het Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal. Dit aanvullende programma heet het Verdiepend Kunstprogramma.

Spelregels
Het Verdiepend Kunstprogramma wordt gesubsidieerd door de CF-regeling van de gemeente De Bilt en is daarom gratis voor de scholen in De Bilt. De projecten worden ingeroosterd door Kunst Centraal, zodat de roosters op één centrale plek te vinden zijn. In schooljaar 2019-2020 bestaat het programma uit workshops passend bij: ‘Stukjes & Beetjes’, ‘Foto’s van Vindsels’, ‘Zwanenmeer’ en ‘Blik op film’.


Meer weten?

Omdat de workshops gratis zijn en ingeroosterd worden door Kunst Centraal hoeven scholen in De Bilt zich hiervoor niet op te geven. Als u meer wilt weten over onze programma’s neem dan contact op met Silke Nijkrake, snijkrake@kunstenhuis.nl.

Programma 2019-2020

Beeldende les bij ‘Stukjes & Beetjes’

Passend bij: Kunstmenu van Kunst Centraal, project ‘Stukjes & Beetjes
Doelgroep: groep 1-2
Discipline: Beeldend
Periode: n.t.b.
Locatie, lengte, voorbereiding/afsluiting: op school, 45 minuten

 

Prijs: Gratis voor scholen in De Bilt

Beeldende les bij ‘Foto’s van Vindsels’

Passend bij: Cultuurprogramma van Kunst Centraal, project ‘Foto’s van Vindsels’
Doelgroep: groep 3-4
Discipline: Beeldend
Periode: n.t.b.
Locatie, lengte, voorbereiding/afsluiting: op school, 60 minuten

 

Prijs: Gratis voor scholen in De Bilt

Dansworkshop bij ‘Zwanenmeer

Passend bij: Kunstmenu, voorstelling ‘Zwanenmeer’
Doelgroep: groep 5-6
Discipline:  Dans
Periode: n.t.b.
Locatie, lengte, voorbereiding/afsluiting: op school, 60 minuten, na afloop

 

Prijs: Gratis voor scholen in De Bilt

Theater/film workshop bij ‘Blik op Film’

Passend bij: Kunstmenu, excursie ‘Blik op film’
Doelgroep: groep 7/8
Discipline: Theater
Periode: n.t.b.
Locatie, lengte, voorbereiding/afsluiting: op school, 90 minuten, na afloop

 

Prijs: Gratis voor scholen in De Bilt

Kunst Centraal

Kunst Centraal is de verbindende factor tussen kunst, cultuur en onderwijs in de provincie Utrecht. Ze verzorgen het Kunstmenu en Cultuurprogramma en ontwikkelen het individuele CmK programma.

Zowel in de gemeente De Bilt als in Zeist werkt het KunstenHuis De Bilt-Zeist intensief samen met Kunst Centraal. Onze kunstvakdocenten geven les binnen een aantal van hun projecten, zoals ‘Zooi mooi’ of ‘Buitenplaatsen’. We ontwikkelen verdiepende workshops die aansluiten bij het Kunstmenu en Cultuurprogramma. En we organiseren samen vergaderingen en bijeenkomsten voor de scholen. Ga voor meer informatie naar www.kunstcentraal.nl.

Werkgroep KidS

In de gemeente De Bilt werkt het KunstenHuis De Bilt-Zeist ook samen met de Werkgroep KidS (Kunst in de School).

De werkgroep zet zich vrijwillig in om een compleet en kwalitatief cultureel programma vorm te geven voor de basisscholen in De Bilt. Het aanbod van Kunst Centraal, het Kunstmenu en het Cultuurprogramma dat door 16 van de 19 basisscholen wordt afgenomen, is daarbij leidend. De werkgroep denkt mee over de inhoud van het programma, evalueert de lopende projecten en draagt zorg voor de publieksbegeleiding. Verder denkt ze na over de verdieping: hoe kunnen lokaal georganiseerde workshops aansluiten bij de thema’s en onderwerpen van het Kunstmenu en Cultuurprogramma? Deze verdiepende workshops komen samen in het programma ‘Verdiepend Kunstprogramma’.
De werkgroep representeert de belangrijkste partijen: het professionele culturele veld (zoals IDEA en het KunstenHuis De Bilt-Zeist), de ouders van de leerlingen, de leerkrachten en de directeuren van de basisscholen. Op die manier zorgen ze ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij dat wat er gebeurt aan kunst en cultuur op de scholen in De Bilt.

Lessen: Muziek, Theater, Dans en Beeldende kunst

Onze kunstdocenten komen graag op school om een lessenreeks te verzorgen waarin de basisvaardigheden per discipline ingezet worden om kunst en creativiteit te koppelen aan het onderwijs. Er kan op maat een verbinding gemaakt worden met het thema waar de klas op dat moment mee bezig is.

Meer weten?
Neem contact op met Silke Nijkrake, coördinator Kunsteducatie Primair Onderwijs, via snijkrake@kunstenhuis.nl

Voorstellingen

Wij produceren voorstellingen voor de midden- en bovenbouw, soms in opdracht van de gemeente De Bilt.  Deze projecten worden (deels) gesubsidieerd door gelden van de gemeente of door de CF-regeling, vaak vragen wij scholen om een kleine bijdrage. Bekijk hieronder het aanbod.

Opgeven?
Opgeven kan door een mail te sturen naar Yoni Strien, ystrien@kunstenhuis.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster.

Vaak is er een minimum aantal groepen nodig om de programma’s door te laten gaan. Mocht het onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Voorstelling voor groep 7-8

De leerlingen van theaterproductieklas 1 (12-13 jaar) van het KunstenHuis in De Bilt maken ieder jaar o.l.v. een regisseur een eigen voorstelling, gebaseerd op een boek of verhaal. Bij deze voorstelling ontwikkelt de regisseur een theaterworkshop voor groep 7-8, waarin het thema van de voorstelling centraal staat en verzorgt de bibliotheek, IDEA, een thematisch boekenpakket dat een maand in de klas mag blijven liggen.

Dit project is zeer geschikt voor de groepen 7-8, omdat het thema altijd dicht bij hun belevingswereld ligt en de voorstelling gespeeld wordt door leeftijdsgenoten. In het nagesprek ontdekken zowel acteurs als publiek dat zij met dezelfde vragen bezig zijn, dat het niet uitmaakt of je in de zaal zit of op de vloer staat, maar dat de voorstelling een gezamenlijke ervaring is.

In oktober 2019 wordt bekend welk thema/boek centraal staat in de voorstelling. Afgelopen jaren zijn de volgende boeken aan bod gekomen: ‘Achtste groepers huilen niet’, ‘Toen mijn vader een struik werd’, ‘Kapot’ en ‘Don Boskampi.

Het programma bestaat uit een boekenpakket samengesteld en geïntroduceerd door IDEA (30 min, op school), een theaterworkshop door de regisseur van de voorstelling (45 min, op school) en de voorstelling inclusief nagesprek (60 min, Theater het Lichtruim). Dankzij de CF-regeling kunnen we het gehele programma voor € 35,- per klas aanbieden.

Opgeven kan t/m september 2019 door een mail te sturen naar Yoni Strien, ystrien@kunstenhuis.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster. Er is een minimum (2) en maximum (7) aantal groepen die wij kunnen plaatsen, vanwege de grootte van onze theaterzaal. Mocht het project onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Doelgroep: groep 7-8
Datum: maart/april 2020
Prijs: € 35,- per klas, voor basisscholen uit De Bilt
Duur en locatie: op school (45 min) + Theaterzaal Lichtruim (60 min)

Eigen Schuld

Eigen schuld is een schoolproject voor groep 8 en de eerste klas van het Voortgezet Onderwijs over financiële verleidingen. De gemeente De Bilt heeft het KunstenHuis De Bilt-Zeist gevraagd een project te ontwikkelen waarin jongeren zich bewust worden van deze verleidingen. Centraal staan reclames, online games en groepsdruk: alle drie verleiden ze jongeren op hun eigen manier er toe meer geld uit te geven dan ze willen of hebben.

Het project bestaat uit een intensieve theaterworkshop, een huiswerkopdracht en een terugkomles.

In de workshop spelen twee acteurs scenes waarin reclames, online games en groepsdruk aan bod komen. De acteurs nodigen de leerlingen uit om mee te spelen en na afloop wordt er gereflecteerd op het handelen en het proces. Vervolgens krijgen de leerlingen een boekje mee met extra informatie over het project. In dit boekje staat o.a. de huiswerkopdracht en een vragenlijst. De huiswerkopdracht bestaat uit het maken van een reclame, waarin de leerlingen worden uitgedaagd te denken als marketeers. Vervolgens is er een terugkomles waarin het hele project, de huiswerkopdracht en de vragenlijst wordt besproken. Tijdens deze les maken de leerlingen een antireclame in de stijl van SIRE.

Schooljaar 2019-2020

‘Eigen Schuld’ zal komend schooljaar plaatsvinden in januari/februari 2020 en is gericht op groep 8 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Het programma bestaat uit een workshop van 90 minuten in de theaterzaal van het Lichtruim, gegeven door twee theaterdocenten, een huiswerkopdracht én een terugkomles op school van 60 minuten gegeven door één theaterdocent. Dankzij de gemeente De Bilt kunnen we het gratis aanbieden.

Opgeven kan t/m september 2019 door een mail te sturen naar Yoni Strien, ystrien@kunstenhuis.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster. Er is een minimum aantal groepen (5) nodig om ‘Eigen Schuld’ te laten doorgaan. Mocht het project onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Doelgroep: groep 8 + VO1
Periode: januari/februari 2020
Prijs: GRATIS, voor scholen uit De Bilt
Duur en locatie: Theaterzaal Lichtruim (90 min) + op school (60 min)

Wat beweegt jou?

Wat beweegt jou? is een project dat we in opdracht van de gemeente De Bilt ontwikkelen voor de groepen 5-6.

In het project staat gezond leven centraal. In de interactieve theaterworkshop worden leerlingen van groep 5-6 zich bewust van gezonde voeding en het belang van bewegen. Bij de workshop wordt een lesbrief geleverd.

Schooljaar 2019-2020

‘Wat beweegt jou?’ zal komend schooljaar plaatsvinden in maart 2019 en is gericht op groep 5-6.

Het programma bestaat uit een workshop van 90 minuten in de theaterzaal van het Lichtruim, gegeven door twee theaterdocenten. Dankzij de gemeente De Bilt kunnen we het gratis aanbieden.

Opgeven kan september 2019 door een mail te sturen naar Yoni Strien, ystrien@kunstenhuis.nl. Vermeld in de aanmeldingsmail het aantal groepen, het aantal leerlingen per groep en uw schooltijden. Vervolgens maken wij, i.o.m. de leerkrachten en kunstdocenten, het rooster. Er is een minimum aantal groepen (5) nodig om ‘Wat beweegt jou?’ te laten doorgaan. Mocht het project onverhoopt worden geannuleerd, dan zullen we u hier tijdig van op de hoogte brengen.

Doelgroep: groep 5-6
Periode: n.t.b.
Prijs: GRATIS, voor basisscholen uit De Bilt
Duur en locatie: 90 min, Theaterzaal Lichtruim