KunstenHuis | De Bilt-Zeist

Primair Onderwijs Zeist
Rooster, Contract & Materiaal

Wij maken de roosters op basis van de inschrijvingen en beschikbaarheid van de scholen. In september 2020 zullen alle scholen een contract ontvangen met daarop de algemene voorwaarden en de kosten voor de afgenomen programma’s.

Roosters

Wij maken de roosters op basis van de inschrijvingen en beschikbaarheid van de scholen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met wensen en hebben hierover voor de zomer contact met de directeur/schoolleider en/of cultuurcoördinator. Het rooster sturen we dan ook altijd naar onze contactperso(o)n(en) en vertrouwen erop dat zij het communiceren naar het team.

De roosters van KunstLokaal staan aan het begin van het schooljaar vast. Wijzigingen doorvoeren is lastig en niet altijd mogelijk, soms vanwege de drukke agenda’s van onze docenten, soms omdat we in samenwerkingsprojecten ook met andere organisaties te maken hebben. We vragen om uw begrip.

De roosters van de KunstLessen worden gemaakt door de kunstdocent zelf, i.o.m. de school. Wij ontvangen dit rooster van de kunstdocent en nemen het mee in onze jaarplanning.

Contract & Factuur

In juni/juli 2021 zullen alle scholen een contract ontvangen met daarop de algemene voorwaarden en de kosten voor de afgenomen programma’s. Aan het einde van het schooljaar (juni 2022) zullen we een factuur sturen op basis van dit contract. We doen dus geen nacalculatie of tussentijdse facturatie. We gaan in onze berekening uit van groepen en lesuren, daar zijn onze kosten namelijk op gebaseerd.

Groepen bestaan voor ons uit minimaal 20 leerlingen en maximaal 30. Mochten uw groepen van deze aantallen afwijken en u heeft bezwaar tegen deze manier van rekenen, dan vragen we u om contact op te nemen.

Meer informatie?

Heeft u interesse? Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Yoni Strien, ystrien@kunstenhuis.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de KunstenHuis nieuwsbrief!