KunstenHuis | De Bilt-Zeist

Voortgezet Onderwijs
Theaterleerlijn VMBO

Speciaal voor het VMBO heeft Theaterschool Masquerade een leerlijn theater ontwikkeld die aansluit bij de leefwereld van de leerlingen van dit niveau. Binnen de leerlijn is aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele en artistieke vaardigheden. De manier waarop beide gecombineerd worden maakt onze leerlijn uniek.

Doelen

– Het vergroten van de sociaal emotionele vaardigheden: empathie, concentratie, doorzettingsvermogen, motivatie, flexibiliteit, creativiteit, stressbestendigheid, zelfbeeld;
– Het verbeteren van de presentatievaardigheden: het bewust leren gebruiken van houding, mimiek, beweging en stem;
– Het vergroten van artistieke vaardigheden: inzicht krijgen en een mening leren vormen over theater (actief en receptief);
– Het ontwikkelen van creatief vermogen: werken aan ‘het vermogen om op eigen wijze en onderzoekend te komen tot niet vanzelfsprekende ideeën, oplossingen en resultaten’ (definitie Kunst Centraal).

De ervaring heeft geleerd dat juist de combinatie van deze vaardigheden het beste aansluit bij de doelgroep. We werken nauw samen met drie partnerscholen: Vakcollege Maarsbergen, Schoonoord Doorn en Schoonoord Zeist.

 

Neem vrijblijvend contact op met Sibylla Breimer, sbreimer@kunstenhuis.nl.

Brugklas

In de brugklas geven wij basistheaterlessen. We behandelen o.a. de volgende onderwerpen: personage, improvisatie en tekst.

Het is mogelijk om het programma te verdiepen door met alle brugklassen een voorstelling te maken.

Tweede klas

Ook de tweede klassen krijgen basisspellessen, maar nu ligt de nadruk op emoties en speelstijlen.

We geven de multimediale workshop ‘De filmmachine’, waarin de leerlingen de hoofdrol in hun eigen filmpje spelen. Ze krijgen handvatten om de vier basisemoties (boos, blij, bang, bedroefd) goed te verbeelden met het lijf en gezicht en leren vaardigheden om te transformeren en te schakelen van de ene emotie naar de andere. Uiteindelijk krijgen de leerlingen hun filmpje mee in de vorm van een ‘flipper-boekje’.

Het is mogelijk om het programma voor de tweede klassen te verdiepen met het project ‘Verleidingen’.

Derde klas

In de derde klassen wordt een aantal projecten aangeboden. De school kan, afhankelijk van de voorkeur en de doelgroep (kadergericht of theoretische leerweg), kiezen uit de volgende projecten:

Work It

Jezelf kunnen presenteren en goed communiceren is de sleutel tot een leuke baan of die ene toffe stageplek. In dit project worden jongeren zich bewust van de invloed van presentatie en communicatie en krijgen ze handvatten om die van hunzelf te verbeteren, uitgaande van hun kracht en unieke talent. Het project wordt geleid door een acteur en een communicatietrainer en gewerkt aan verschillende vaardigheden zoals: houding, mimiek, manier van lopen en stemgebruik. Daarnaast is er tijdens de lessen ook aandacht voor teamwork.

Klassiekers in het nu

De leerlingen spelen samen een theaterklassieker uit het wereldrepertoire. Ze worden opgedeeld in groepjes en elk groepje krijgt een eigen taak: het vormgeven van het decor, dansen, acteren, licht en techniek, muziek, enz. Aan het einde van het project wordt het stuk opgevoerd voor publiek. Mogelijke stukken: Icarus, Romeo en Julia, Midzomernachtsdroom en De Odyssee.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de KunstenHuis nieuwsbrief!