fbpx

Door de toekenning van een vierjarige subsidie Cultuur met Kwaliteit (CMK) van Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen de leerlingen van alle basisscholen in De Bilt en Zeist weer creatieve lessen krijgen op school. Behalve het fonds dragen ook de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt en de gemeente Zeist bij aan het ‘ambiteus en gedegen plan’ (aldus het fonds) om zoveel mogelijk basisschoolleerlingen te laten kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. In het nieuwe plan is ruimte voor nog meer maatwerk per school. Het KunstenHuis ontwikkelde hiervoor het project KunstLessen: op iedere school krijgen twee klassen 10 weken lang muziek-, theater-, dans- of beeldende kunstles van een vakdocent van het KunstenHuis.

Basisprogramma

Het basisprogramma Kunst- en Cultuur bestaat voor de meeste scholen uit het Kunstmenu en het Cultuurprogramma van Kunst Centraal. In Zeist vullen de scholen dit aan met lessen en activiteiten uit het vernieuwde programma KunstLokaal van het Netwerk Cultuureducatie Zeist. Dit netwerk bestaat uit een samenwerking tussen het KunstenHuis en Bibliotheek Idea. De basisscholen in De Bilt krijgen van het KunstenHuis als aanvulling op het Kunstmenu verdiepende workshops bij voorstellingen en projecten uit het Cultuurprogramma. Door de lessen en projecten uit het basisprogramma maken de leerlingen kennis met verschillende kunstdisciplines.

Maatwerk

Het project KunstLessen biedt daar bovenop meer ruimte voor maatwerk. Scholen kiezen welke vorm van kunsteducatie zij het meest gewenst vinden. Bijvoorbeeld een reeks muzieklessen, of juist dans, theater of beeldende kunstlessen. Scholen kunnen de KunstLessen ook voor andere klassen aan te vragen. Ook is er meer ruimte om binnen de lessen aan te sluiten bij thema’s, zaakvakken of onderwerpen die in de school leven. De inhoud van de lessen wordt daarom door de kunstdocent vooraf afgestemd met de leerkracht van de klas. De leerkracht is zelf bij de lessen betrokken en wordt op die manier steeds meer ervaren en deskundig op het gebied van kunsteducatie.

Belangrijk

De subsidie CMK van het Fonds voor Cultuurparticipatie verdubbelt de investeringen die reeds door provincie en gemeenten zijn toegezegd: jaarlijks 1,2 miljoen euro voor alle 377 basisscholen in de provincie Utrecht. Een opsteker voor onze gemeente: “Het is prachtig nieuws dat we met elkaar een nieuwe periode van het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ ingaan! We zijn blij dat we weer nieuwe groepen kinderen kennis kunnen laten maken met al het mooie dat kunst en cultuur te bieden heeft, “aldus wethouder cultuur Dolf Smolenaers van de gemeente De Bilt. Deze brede steun voor cultuureducatie op basisscholen toont aan hoe belangrijk deze is voor de creatieve ontwikkeling van onze kinderen.

Breder bereik; ook voor speciaal onderwijs

Met de nieuwe aanpak zet het KunstenHuis de komende jaren in op een breder bereik. Deze KunstLessen kunnen beter aangepast worden op bijzondere onderwijsvormen zoals bij een Islamitische school, vrije school of in het speciaal onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van de KunstLessen kunt u contact opnemen met Silke Nijkrake, coördinator Kunsteducatie Primair Onderwijs via snijkrake@kunstenhuis.nl of kijk op https://kunstenhuis.nl/scholen/primair-onderwijs/