KunstenHuis

Cultuureducatie voor iedereen

Dé plek voor kunsteducatie en amateurkunst

KunstenHuis De Bilt-Zeist is een bruisend cultureel centrum met vestigingen in De Bilt, Zeist en Driebergen.

Cursorisch onderwijs bieden op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst vormt onze voornaamste activiteit. Wekelijks komen er meer dan 5.400 cursisten en leerlingen over de vloer variërend in leeftijd van 4 tot 90 jaar. Het cursusaanbod van het KunstenHuis is georganiseerd in vier afdelingen:  Muziekschool De Bilt-ZeistTheaterschool MasqueradeDansschool EDC en Afdeling Beeldende Kunst.

Naast dit uitgebreide cursusaanbod verzorgt het KunstenHuis voor de regio een groot deel van het kunstonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs op tientallen scholen voor zo’n 15.000 kinderen en jongeren.

De afdeling Cultuur en Samenleving voert vanuit de gedachte dat cultuur als middel mensen op een positieve manier in beweging kan brengen, tal van maatschappelijke projecten uit om persoonlijke groei, sociale samenhang, culturele diversiteit en cultureel burgerschap in onze gemeenten te stimuleren.

Het KunstenHuis exploiteert vier podia, waaronder Theater het Lichtruim in De Bilt en Poppodium De Peppel in Zeist, waar jaarlijks tienduizenden mensen in aanraking komen met zowel professionele als semiprofessionele en amateurvoorstellingen op allerlei terreinen:  popmuziek, klassieke muziek, theatervoorstellingen, toneelvoorstellingen, arthouse filmvoorstellingen, lezingen etcetera. Het inspirerende programma vind je op deze website.

Op de locatie Het Lichtruim in De Bilt en de Egelinglaan in Zeist verzorgt het KunstenHuis ook doorlopend exposities van zowel eigen cursisten als externe beeldende kunstenaars.

Daarnaast organiseren we kinderfeestjes, verzorgen maatwerk voor bedrijven en particulieren en verhuren onze zalen en ruimtes voor kunst- en cultuur gerelateerde activiteiten.

5406

Leerlingen

156

Docenten

135

Cursussen

Visie en missie

Kunst prikkelt, daagt uit en creëert nieuwe inzichten. Kunst vormt een onuitputtelijke bron om te leren. Als KunstenHuis zijn wij ervan overtuigd dat kunsteducatie en cultuurparticipatie een onmisbare rol vormen in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud.

Vanuit deze gedachte is het onze missie om voor zoveel mogelijk mensen kunsteducatie en cultuurparticipatie mogelijk te maken. Ons doel is om zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling bij jong en oud te stimuleren. Hiermee dragen we bij aan persoonlijke groei, culturele diversiteit, sociale samenhang, culturele activering en cultureel burgerschap in onze regio.

Organisatie

Het KunstenHuis kent vier disciplineclusters: Muziek, Dans, Theater en Beeldende Kunst en daarnaast twee programma’s: Onderwijs en Cultuur & Samenleving.  Met ruim 150 medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod. Het KunstenHuis kent daarnaast een vaste kern van vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten mogelijk te maken.

Management

De Bilt-Zeist heeft als bestuursvorm een organisatie met een zevenkoppig bestuur waarbij de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan directie en managementteam.

Directie en managementteam bestaan uit: Rob Schouw (directeur), Patrick Duijst (hoofd Financiën), Janneke de Glas (hoofd P&O), Ruut te Velthuis (hoofd Muziek), Maaike Kramer (hoofd Beeldende Kunst), Irene Jongbloets (hoofd Theater) en Hester Adriaans (hoofd Dans).

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van het KunstenHuis wordt gevormd door: dhr. Jo de Viet (voorzitter), dhr. Bert Kamminga (penningmeester), dhr. Marc Haaijer (secretaris), mw. Nicole Eggermont, dhr. Leddie Valstar, dhr. Tijs Huisman en mw. Bouwien ten Bokum.

Jaarverslag

Meest recente jaarverslagen

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Kwaliteitskeurmerk

Het KunstenHuis besteedt veel aandacht aan kwaliteitsmanagement. Als culturele instelling verbonden aan de koepelorganisatie Cultuurconnectie worden wij elke vier jaar getoetst. Op basis van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst verkregen wij ook in 2017 het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur.

Een citaat uit het certificeringsrapport:

Samenvattend stelt de auditor vast dat het KunstenHuis een professionele organisatie is op het terrein van cultuureducatie en amateurkunst, waar met enthousiasme wordt gewerkt en waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, ook volgens de klanten.”

Daar zijn wij trots op!