Kunst- en cultuureducatie op scholen

.

.

Het KunstenHuis De Bilt-Zeist heeft veel ervaring met het organiseren van voorstellingen, lessenreeksen, workshops en projecten op het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in de regio.

Onze visie
We geloven dat kunst- en cultuureducatie plezier geeft, het zelfvertrouwen en de creativiteit vergroot en kinderen en jongeren naar elkaar leert luisteren en met elkaar leert samenwerken. Het doel van onze schoolprojecten is om deze vaardigheden aan te spreken en te ontwikkelen.

We vinden het proces net zo belangrijk als het product. Frustratie is een wezenlijk onderdeel van dit proces, reflecteren en volhouden ook. We bieden in onze projecten kaders aan, door bepaalde materialen, thema’s, woorden, beelden of opdrachten te gebruiken, maar dagen leerlingen uit om binnen die kaders hun eigen creativiteit aan te spreken, goed te observeren en tot unieke oplossingen of producten te komen.

.

.