Kunst- en cultuureducatie op scholen

.

.

Het KunstenHuis De Bilt-Zeist organiseert al jaren voorstellingen, lessenreeksen, workshops en projecten op het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in de regio.

We geloven dat kunst- en cultuureducatie plezier geeft, het zelfvertrouwen en de creativiteit vergroot en kinderen en jongeren naar elkaar leert luisteren. Wij geloven dat mensen het beste leren als hun intrinsieke motivatie wordt aangesproken en dit begint bij nieuwsgierigheid en plezier. Plezier komt tot stand door lessen te geven waarin een goede balans is tussen creativiteit en ambacht. De creatieve mogelijkheden worden vergroot door speelse lessen te geven in een rijke leeromgeving die aansluiten bij de vragen, wensen en het niveau van de leerling. De ambacht wordt vergroot door leerlingen uit te dagen, serieus te nemen en verantwoordelijkheid te geven. En samen met leeftijdsgenoten aan publiek laten zien en horen wat ze kunnen in een afsluitende presentatie vergroot het zelfvertrouwen.

.

.