fbpx

Meer muziekonderwijs op basisscholen in de gemeente Zeist. Die ambitie mochten wethouder van Cultuur Marcel Fluitman en Hoofd Muziek van KunstenHuis De Bilt-Zeist Ruut te Velthuis persoonlijk toelichten aan H.K.H. Koningin Máxima, erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas. Zij spraken Hare Majesteit vorige week in Hoogeveen. In haar aanwezigheid werd het Muziekakkoord van Drenthe ondertekend, waarin basisscholen, gemeente en instellingen beloven zich in te zetten voor meer en beter muziekonderwijs op school.

De wens van wethouder Marcel Fluitman is dat er de komende jaren veel extra tijd en energie gaat naar muzieklessen in het primair onderwijs. “We zijn in Zeist al volop bezig met talentontwikkeling en plezier met kunst en cultuur. Met een muziekakkoord  waarin het KunstenHuis en gemeente Zeist vastleggen dat ze structureel aandacht willen geven aan muziekonderwijs op scholen, zingen we nóg een toontje hoger”, aldus de wethouder.

Het muziekakkoord is een onderdeel van  Méér Muziek in de Klas Lokaal, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. Om de ambitie waar te maken  slaan  gemeente Zeist en gemeente Stichtse Vecht de handen ineen.  Zij gaan aan de slag om te zorgen voor een muziekakkoord  op plaatselijk niveau én voor de regio Utrecht.

Plezier gunnen

De afdeling Muziek van het KunstenHuis ondersteunt de ambitie van de gemeente Zeist. Het KunstenHuis werkt samen met veel scholen. Zo helpen ze met muzieklessen en projecten organiseren over muziek en muziekinstrumenten. Hoofd Muziek Ruut te Velthuis zegt hierover: “Hoe mooi is het dat Zeist als een van de eerste gemeenten het voortouw neemt om tot een muziekakkoord voor Zeist te komen. Kinderen komen steeds minder vanuit huis in aanraking met muziek maken, en wij vanuit het KunstenHuis, willen alle kinderen uit Zeist het plezier gunnen om te ontdekken wat muziek voor je kan betekenen”.

Zeist

Volgend schooljaar zal  er vanuit KunstenHuis al 857,5 uur aan muziek worden gegeven op diverse basisscholen in Zeist, onder andere via het programma Docent & De Klas. Nog lang niet alle scholen in Zeist doen hieraan mee.  Mooie voorbeelden zijn  CBS Ichthus en de Kameleon Den Dolder, zij hebben via het Fonds voor Cultuurparticipatie,  de Impuls Muziekregeling toegewezen gekregen.  Hiervan kan De Kameleon Den Dolder instrumentale muzieklessen en CBS Ichthus  AMV lessen (algemene muzikale vorming) in de klas realiseren.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij jou op school?
Kijk dan op  https://kunstenhuis.nl/scholen/ of neem voor meer informatie over de kunst- en cultuurlessen contact op met Yoni Strien.